Skip to main content

Mälarenergi byggde en hållbar grund för framtiden under 2018

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2019 14:23 CET

Västerås ligger fortfarande bland de kommuner som har lägst pris på VA, el och fjärrvärme.

Mälarenergi har lagt ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt bra år bakom sig. Koncernens intäkter 2018 uppgick till 3 489 miljoner kronor och resultat efter finansnetto blev 350 miljoner kronor.

Koncernens totala intäkter för räkenskapsåret uppgick till 3 489 mnkr (3 130 fg år). Ökningen jämfört med föregående år beror främst på ökad såld energivolym, höga elpriser samt en höjning av priser för värme, vatten och elnät men även en fortsatt hög nyanslutningsgrad.

Den totalt sålda och överförda energivolymen uppgick till 5 329 GWh (5 320 fg år). Under året investerade koncernen totalt 1 189 miljoner kronor (877 fg år) i bland annat underhåll och förnyelse av anläggningar och ledningsnäten för att säkra leveranser till kund.

Under 2018 har Mälarenergi fortsatt att göra stora insatser för ett hållbart samhälle. Bland annat uppnåddes alla åtta miljömål som koncernen hade satt upp för året. Tillsammans med Mälarenergis komfortavtalskunder identifierades och genomfördes åtgärder som sänkte kundernas energianvändning med 19 171 MWh.

Den 1 januari 2018 infördes en ny modell för VA-taxan (vatten och avlopp) i Västerås kommun. Den nya taxan premierar de kunder som gör en miljöinsats och själva tar hand om sitt dagvatten. Detta minskar flödena i dagvattenledningarna och minskar risken för översvämningar samtidigt som reningen av dagvattnet underlättas.

För ett år sedan var Mälarenergi först ut i Sverige med att bli certifierade enligt ”Schysst Elhandel” av Energiföretagen Sverige. Nu har Mälarenergi blivit certifierade för andra året i rad.

Den 1 augusti 2018 infördes en ny prismodell, effekttaxa, för fjärrvärme i Västerås och Hallstahammar. Företagskunder har nu större möjlighet att påverka både sin fjärrvärmekostnad och sin miljö- och klimatpåverkan. I 2018 års Nils Holgersson-undersökning, som jämför prisnivåer och prisskillnader för sophämtning, VA, el och fjärrvärme i olika kommuner, ligger Västerås fortfarande bland de kommuner som har lägst pris. Västerås kommer på tionde plats bland alla kommuner och på första plats bland landets tio största kommuner.

Under 2018 påbörjades bygget av en faunapassage vid Turbinbron och Fiskartorget i Västerås centrum, ett samarbetsprojekt mellan Västerås stad och Mälarenergi och med stöd från EUs miljöprogram LIFE IP Rich Waters. När bygget är klart under våren 2019 kommer fiskar och andra vattenlevande organismer återigen att kunna vandra uppför Svartån förbi kraftstationen för första gången sedan 1800-talet.

Det är en fortsatt hög exploateringstakt i regionen, med allt från privata kunder till stora industrikunder som Amazon Web Services och Northvolt Labs som påverkar resultatet positivt. Mälarenergis delägda dotterbolag Fibra har anslutit drygt 4 000 kunder till sitt öppna fiberoptiska nät och aktiverat minst lika många.

– Vi har haft ett stabilt år och har lagt en bra grund för framtiden, säger Mälarenergis koncernchef Niklas Gunnar. Vi agerar och investerar för att skapa ett hållbart samhälle. Våra produkter, allt från fiberkommunikation och tjänster till energiförsörjning, bidrar till en livskraftig region. Tillsammans med kunder, leverantörer och partner ska vi fortsätta arbetet med att utveckla framtidens samhälle, avslutar Niklas.

För mer information:

Niklas Gunnar, VD Mälarenergi AB
Tel: 021-39 52 08
niklas.gunnar@malarenergi.se

Staffan Jansson, styrelsens ordförande Mälarenergi AB
Tel: 021-39 32 31
staffan.jansson@vasteras.se

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av ca 750 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.