Skip to main content

Mälarenergi går vidare med alternativ till förgasningsanläggning

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 16:15 CET

Vid Mälarenergis styrelsemöte den 19 februari beslutades att avbryta upphandlingen av en förgasningsanläggning vid Kraftvärmeverket i Västerås. Anledningen är att de krav Mälarenergi och styrelsen ställt inte uppfyllts. Företaget väljer nu att fortsätta förnyelsearbetet vid Kraftvärmeverket genom att utvärdera och förbereda en upphandling av något av de andra förbränningsalternativen för avfall som funnits med i utredningen.

Den 20 februari 2009 beslutade Mälarenergis styrelse att påbörja upphandling av en förgasningsanläggning för avfallsbränslen vid Kraftvärmeverket i Västerås. Vid dagens styrelsemöte beslutades att avbryta upphandlingen på grund av att leverantören inte går in i fler projekt förrän efter 2012. Därmed uppfylls inte de tekniska, kommersiella och tidsmässiga krav som ställts i upphandlingen.

- Vår ambition har varit att lägga fram det minst kostsamma alternativet för förnyelse av Kraftvärmeverket i Västerås, detta för att vi ska kunna fortsätta hålla låga priser för våra kunder. Vi kan nu konstatera att vi tidsmässigt inte kommer att nå fram med huvudalternativet säger Christer Malm, Styrelseordförande Mälarenergi AB. Det innebär att vi nu behöver välja ett av de övriga alternativ som funnits med under processen

En enig styrelse beslutade att ge ledningen för Mälarenergi i uppdrag att gå vidare med förnyelsearbetet. Arbetet påbörjas nu med att förbereda en ny upphandling av något av de alternativ som parallellt funnits med i processen. För att långsiktigt hålla nere produktionskostnaderna bör den kommande anläggningen använda avfall som huvudbränsle. Styrelsens mål är att Mälarenergi även fortsättningsvis ska kunna hålla en relativt låg prisnivå för fjärrvärmen jämfört med andra kommuner i Sverige.

- Vi är idag en av Sveriges största användare av biobränslen och använder omkring en miljon kubikmeter biobränsle vid vår kraftvärmeanläggning i Västerås säger Kenneth Jönsson, Vd Mälarenergi AB. Vi har kommit en bra bit på väg i vårt långsiktiga arbete med att ställa om till en miljövänligare produktion. Vårt mål är att minska behovet av kol och torv som bränslen och samtidigt ha en flexibilitet i valet av bränsle. Valet av avfallsbränsle som komplement till användningen av biobränslen behövs om vi skall kunna klara den ekonomiska utmaningen. Vi beräknar att själva investeringen nu ökar kraftigt, till i storleksordningen 3 500 mnkr, vilket gör finansieringen till en än viktigare fråga avslutar Kenneth Jönsson.

Utifrån de nya förutsättningarna beräknas en ny anläggning färdigställas tidigast 2014. Avgörande för tidplanen är att vi får ett miljötillstånd, något som kan ta lång tid att erhålla. Även frågan kring finansiering kommer att utredas vidare. För att tekniskt och ekonomiskt kunna genomföra de alternativ som utreds kan det bli aktuellt för Mälarenergi att dela upp investeringen i etapper, något som även skulle underlätta finansieringen. Målsättningen är att presentera ett nytt beslutsunderlag för styrelsen vid ordinarie styrelsemöte i juni.

För mer information

Mälarenergi AB
Styrelsens ordförande, Christer Malm
070-375 08 24

Mälarenergi AB
Vd, Kenneth Jönsson
021-39 50 10

 

Mälarenergi AB
På Mälarenergi är vi 570 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Dessutom säljer vi el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy