Skip to main content

Mälarenergi levererar bra resultat efter ett händelserikt 2016.

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 11:09 CET

Mälarenergis nettoomsättning 2016 uppgick till 2 981 miljoner kronor och resultat efter finansnetto för verksamhetsåret blev 273,3 miljoner kronor. 

Under 2016 genomförde Mälarenergikoncernen ett antal stora projekt och tog viktiga beslut för framtiden. Bl.a. drogs en ny vattenledning från vattenverket i Hässlö tvärs över Västeråsfjärden för att säkra vattenförsörjningen i stadens västra delar. Västerås vatten- och fjärrvärmenät kopplades ihop med Surahammars. Turbinen för Block 4 vid Kraftvärmeverket renoverades och optimerades för drift till Panna 5 – Biopannan. Vid Västerkvarns 101-åriga vattenkraftstation som renoverats byggdes vandringsvägar för fisk och hela stationen nyinvigdes. Beslut togs om att samlokalisera stora delar av Mälarenergis personal i fastigheten Gasklockan vid Björnövägen tillsammans med Mimer och VafabMiljö. Det togs också beslut om att el- och fjärrvärmeproduktionen i Kraftvärmeverket ska bli fri från kol och olja genom att bygga ett Block 7 som använder återvunnet trä som bränsle. Bredbandsmarknaden är fortsatt expansiv. Utbyggnadstakten är hög i regionen samtidigt som kundernas efterfrågan på ökad överföringskapacitet växer.

Koncernens totala intäkter för räkenskapsåret ökade med motsvarande 9%. Ökningen jämfört med föregående år beror framför allt på hög tillgänglighet hos Kraftvärmeverket, samt ökade sålda och överförda energivolymer. Den totala sålda och överförda energivolymen uppgick till 5 271 GWh (4 955). Under året investerade koncernen totalt 649 miljoner kronor i bl.a. underhåll och förnyelse av ledningsnätet för att säkra leveranser till kund.

– Kraftvärmeverket har fungerat mycket bra under året, utan några större störningar, konstaterar Magnus Hemmingsson, vd för Mälarenergi AB. Det innebär trygga leveranser för våra kunder och minimala utsläpp för miljön, och det gynnar också vårt ekonomiska resultat. Vi har även arbetat tvärfunktionellt med projekt som bl.a. säkrar våra leveranser eller möjliggör nya samarbeten. Vi arbetar också med effektiviseringar i vår egen verksamhet och ser t.ex. tydligt resultatet av vårt fokus på kostnadseffektiviseringar. Sammantaget visar årets resultat att vi arbetar på bred front för att bygga framtidens samhälle, avslutar Magnus.

Under hösten beslutade Mälarenergis styrelse att investera i ett nytt kraftvärmeblock för att fasa ut de äldsta delarna av Kraftvärmeverket som fortfarande använder fossila bränslen. Det blir Mälarenergis mest ambitiösa mål någonsin då ett Block 7 kommer att göra el- och värmeproduktionen fri från kol och olja.

– Det är spännande att följa Mälarenergis arbete med att bygga framtidens samhälle, säger Staffan Jansson som är Mälarenergis styrelseordförande. – Årets genomförda projekt och beslut visar att vi gör rätt saker som är hållbara ur flera perspektiv. Att koncernen levererar ett bra resultat är viktigt då det ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla vår infraservice, avslutar Staffan.

För mer information

Magnus Hemmingsson, vd
Tel: 070-570 51 91
magnus.hemmingsson@malarenergi.se

Staffan Jansson, styrelsens ordförande
Tel: 021-39 32 31
staffan.jansson@vasteras.se

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av ca 670 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.