Skip to main content

Mälarenergis fordonsflotta – inte längre beroende av fossila bränslen.

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2016 13:51 CEST

Mälarenergis fordon drivs av el eller biogas.

Företaget har under flera år arbetat systematiskt för att sänka mängden klimatpåverkande utsläpp från den egna fordonsflottan. Idag drivs Mälarenergis 180 fordon i första hand av el eller biogas.

Kvarvarande dieselbilar inom företaget drivs med Ecopar Bio som är ett rent HVO-bränsle, ett bra alternativ då det till 100% är biobaserat. För att ha en garanterad tillgång till miljömässigt bra fordonsbränslen har Mälarenergi också valt att skaffa egna bränsletankar för detta. Något som förhoppningsvis även Västerås stad får möjlighet att införa.

Minskning av CO2-utsläpp med 83%
2006 började arbetet med att medvetet och systematiskt ersätta äldre fordon med nya som istället använde biogas- alternativt etanol som drivmedel. Idag är det framförallt biogas- och elfordon som gäller.

2012 togs nästa stora steg då företaget skaffade egna bränsletankar med Ecopar. Detta möjliggjorde ett bra verktyg för uppföljning då man kunde mäta och följa upp varje enskild bil vilket gav extra skjuts mot målet. Nästa steg blev att klara dåvarande miljöbilsnorm på maximalt 120 g utsläpp av CO2 per km, räknat som medelvärde.

Dagens fordonsflotta använder inte fossila bränslen annat än marginellt och släpper endast ut ca 20 g CO2 per km räknat som medelvärde för de totalt ca 180 fordonen. Jämfört med 2012 års medelvärde på dryga 120g/km är det en minskning med 83%.

Idag följer Mälarenergi upp hur långt varje enskilt fordon har kört och hur mycket de tankat av olika bränsleslag och beräknar sedan utsläpp per km baserat på en beräkningsfaktor framtagen av SPI (Svenska petroleum institutet).

I framtiden ställs krav även på entreprenörer
Redan idag arbetar Mälarenergi med att ta fram riktlinjer för entreprenader och arbetsmaskiner och i en kommande upphandling ställer företaget också krav på att entreprenörer använder HVO-bränslen.


För mer information

Katarina Hogfeldt-Forsberg
hållbarhetschef, Mälarenergi AB
Tel: 021-39 53 06
katarina.hogfeldt-forsberg@malarenergi.se

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av ca 670 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.