Skip to main content

Prishöjning på fjärrvärme och VA i Västerås

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 17:29 CEST

Vid dagens styrelsemöte beslutade styrelsen för Mälarenergi AB att bland annat investera i vindkraft samt att från den 1 januari höja priset på fjärrvärme och VA i Västerås.

Beslutet att höja fjärrvärmepriset med 5 % grundar sig framför allt på att kostnaden för bränsle har ökat 10-12 %. Mälarenergi har till stor del lika kostnadsnivå som jämförbara energibolag men räknar med att även efter höjning ligga cirka 30 % lägre än snittpriset för fjärrvärme i Sverige.

Avgiften för vatten och avlopp, VA, kommer att höjas med 10 %. Höjningen görs för att täcka de löpande drift- och underhållskostnaderna för VA-verksamheten.

Trots dessa ökningar räknar Mälarenergi med att Västerås även i fortsättningen kommer att ligga bra till i den årliga Nils Holgersson rapporten – en sammanställning av bland annat värme-, VA- och elkostnaden för samtliga kommuner i Sverige (nilsholgersson.nu).

Mälarenergi fortsätter att investera i förnybar produktion.                             

Vid dagens möte tog styrelsen även ett beslut om att investera i ett vindkraftsprojekt i Lingbo utanför Ockelbo. Mälarenergi kommer att investera i ett kraftverk som årligen beräknas producera 6 GWh. Vindkraftverket beräknas vara i full drift under 2010.


För mer information kontakta:

Mälarenergi AB
Styrelsens ordförande Christer Malm
070-375 08 24
christer.malm@gaialeadership.se

Mälarenergi AB
VD Kenneth Jönsson
073-940 50 10
kenneth.jonsson@malarenergi.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy