Skip to main content

Malmö universitet inbjuder till seminarium om resultatet av Tillitsbarometern

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2018 11:50 CEST

Tapio Salonen, professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö Universitet.

Är vår samtid mer polariserad än tidigare? Går det rent av att beskrivas som en tillits- och demokratikris?

I samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Malmö stad, bjuder Malmö universitet in till ett seminarium den 22 augusti, där resultaten från den senaste Tillitsbarometern presenteras. Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Bräcke högskola, och Tapio Salonen, Malmö universitet, presenterar resultat från befolkningsundersökningen Tillitsbarometern.

Medverkar i seminariet gör även Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande i Malmö, Roko Kursar, ordförande för Liberalerna Malmö, Susanne Petersson, VD för Länsförsäkringar Skåne, och Heidi Avellan, politisk chefredaktör vid Sydsvenskan.

Tid: 22 augusti, kl. 15:45 - 17:00

Plats: Sal NIC0E11, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö universitet

Kontakt: Adrian Grist, Kommunikatör Malmö Universitet: adrian.grist@mah.se

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.