Skip to main content

Näringslivskontoret/Näringslivsavdelningen: Jessica H Jönsson

Kommunikationsansvarig - Näringslivsfrågor

Kontaktperson

Näringslivskontoret Malmö stad - vårt uppdrag

Näringslivskontorets roll är att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i näringslivet.

Utgångspunkten är att tillväxt genererar nya arbetstillfällen. Genom ekonomisk tillväxt kommer fler Malmöbor i arbete, vilket också förbättrar förutsättningarna för att trygga välfärden för kommuninvånarna.

Vi arbetar i huvudsak med tre fokusområden:

Befintliga företag trivs och utvecklas
- Vi ska verka för att skapa goda relationer och företagsservice i samverkan med relevanta förvaltningar inom Malmö
- Information och fakta från oss ska vara efterfrågat och användbart av många. Vi ska koncentrera oss på få aktiviteter som leder till handlingskraft

Fler företag etablerar sig här
- Vi vill positionera Malmö som den innovativa och nyfikna staden i Öresundsregionen och hela landet
- Vi ska intensifiera vår marknadsföring tillsammans med andra aktörer och fokusera mot de mest intressanta branscherna, regionerna, städerna och företagen

Nya företag skapas genom innovation och entreprenörskap
- Vi ska göra omvärldsanalyser, definiera vad som saknas och ta initiativ i samverkan med andra aktörer för att fylla luckorna
- Vi ska prioritera hållbara initiativ samt koordinera mötesplatser och plattformar som uppfyller nyföretagarens behov