Skip to main content

Stadsområdesförvaltning Väster: Anna Vroland

Kommunikationschef

Kontaktperson

Stadsområdesförvaltning Väster ansvarar för individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Förvaltningen har även ett särskilt ansvar för att utveckla närdemokratin.