Skip to main content

Gatukontoret: Annika Blomquist

Kommunikatör - Skyfallsplanen; Nobeltorget; Sorgenfri; Industrigatan; temalekplatser;

Kontaktperson

  • annika.blomquist@malmo.se
  • 0709 34 14 79

Jag svarar på generella frågor rörande gatukontorets verksamhet och hjälper dig vid behov med namn på personer som du vill kontakta.