Skip to main content

Uppföljning av bostadsplanering och byggande, tertial 3 2017

Dokument   •   Jan 30, 2018 08:29 CET

Tertialrapporten ger en översiktlig bild av bostadsplanering och byggande i Malmö. Detaljplaner och bygglov som avser nya bostäder, i både ny- och ombyggnad, redovisas tertialvis. Årets sista tertialrapport ger även en kort sammanfattning av bostadsplaneringen och byggandet under hela året.
Licens © All rights reserved (allow download) (?)