Skip to main content

Konstområdesdialoger för Kulturstrategi 2014-2020

Nyhet   •   Aug 19, 2013 11:50 CEST

Malmö stad håller på att ta fram en ny kulturstrategi för 2014-2020. Strategin ska tas fram i brett samarbete med kulturlivet, malmöborna och anställda i staden. Det görs genom en rad olika möten och dialoger. För att komma åt de mer konstområdes-specifika kunskaperna och visionerna som finns i Malmö för Kulturstrategi 2014-2020, genomför kulturförvaltningen sex större samtal kring utvecklingen inom de olika konstområdena.

Konstområdesdialogernas samtal ska mynna ut i tankar, visioner och strategier för vad som är viktigt att fokusera på inom respektive område fram till 2020. Dialogerna ska komplettera och fördjupa det
resultat som tagits fram i de tematiska dialogmötena som genomfrördes under hösten 2012 ovh våren 2013.

Konstområdesdialoger 26 augusti - 9 september:

- Bild och form 26 augusti kl 17.00-19.00

- Folkbildningoch gräsrotskultur 27 augusti kl 16.00-18.00

- Film/rörlig bild 29 augusti kl 14.00-16.00

- Scenkonst och musik 2 september 14.00-16.00

- Bibliotek och litteratur 3 september 14.00-16.00

- Kulturarv 9 september 14.00-16.00

Kontakt:
Anna Lyrevik, kulturstrateg, 0704-34 48 53, epost: anna.lyrevik@malmo.se