Skip to main content

102 miljoner i bonus för starkt bostadsbyggande

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 14:55 CET

2 500 bostäder har börjat byggas i Malmö hittills i år och vi ser ut att gå mot ett rekordår. Den höga byggtakten ger Malmö 102 miljoner kronor av den statliga byggbonus, som nu delas ut för första gången.

Boverket meddelande idag vilka kommuner som får ta del av de 1,84 miljarder kronor i byggbonus som regeringen har beslutat ska fördelas i år. Malmö tillhör de kommuner som får mest. Under den period man ansökt om stöd för (1 augusti 2015–31 juli 2016) gav stadsbyggnadsnämnden startbesked för 2 424 bostäder.

Regeringens syfte med bonusen är att främja ett ökat bostadsbyggande i Sverige. Statsbidraget består av två potter. Den ena potten avser nya bostäder som motsvarar behovet av bostäder för nyanlända, och den andra potten avser bostäder som byggs utöver behovet hos nyanlända.

– Malmö växer och bostadsbyggandet går för högtryck. Det krävs stora satsningar och investeringar för att möta Malmöbornas behov och regeringens byggbonus är välkommen eftersom den innebär att vi kan fortsätta att utveckla staden, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det här är oerhört glädjande och ett kvitto på att vi är på rätt spår när det gäller bostadsbyggandet. Många vill bo i Malmö och många vill också bygga i Malmö – från kommunens sida ska vi på bästa sätt möta det intresset och skapa förutsättningar för att byggtakten hålls uppe. Bonusen som den rödgröna regeringen infört är en tydlig morot för kommunerna i detta arbete, säger Märta Stenevi (MP), stadsbyggnadskommunalråd.

För mer information kontakta
Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01
Märta Stenevi, 0732-34 24 82
Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57