Skip to main content

​120 nya bostäder i Bunkeflostrand

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 14:35 CEST

Malmös kommunala bostadsbolag vill bygga 120 nya bostäder i Bunkeflostrand. Området runt Sundsbroparken är idag relativt glest bebyggt och MKB vill förtäta med 4–5-våningshus och radhus i två våningar. Stadsbyggnadsnämnden beslöt på torsdagen att påbörja ett planarbete.

Genom området löper en långsmal park. Den ska bevaras och de nya husen föreslås byggas på mark som idag används för parkering och förråd. Parken ska även i fortsättningen fungera som mötesplats och grönområde, och som genomfartslänk för cyklister och gående mellan Bunkeflo centrum och östra Strandhem. 

Fler sorters bostäder väntas locka familjer av varierande storlekar till området, och med fler människor blir det också mer liv och rörelse i parken både dag- och kvällstid.

– När staden växer och vi bygger fler bostäder är det viktigt att hitta luckorna i staden och se till att marken utnyttjas på ett bra sätt. Med fler bostäder förbättras efterfrågan på kollektivtrafik och lokal service i Bunkeflo, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Karolina Skog (MP).

– MKB:s planer för Sundsbroparken är ett bra exempel på hur ett grönområde kan bevaras men ändå utnyttjas bättre när allt fler människor vill bo i Malmö, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.


För mer information kontakta
Karolina Skog 0734-26 44 64
Sofia Hedén 0703-56 41 68
Frida Roijer, pressekreterare, 0768-70 52 57