Skip to main content

130 språk på Malmös förskolor firas med språkfestival i Folkets park

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2018 15:33 CEST

På Malmös förskolor talas det sammanlagt runt 130 olika språk. För att lyfta och fira mångfalden arrangeras den 21-25 maj en språkvecka med en mängd aktiviteter kopplade till språk och språkets betydelse. Veckan avslutas fredagen den 25 maj med en sprudlande språkfestival i Folkets park.

- Med veckan vill vi belysa hur berikande det är med alla språk på våra förskolor i Malmö och visa hur vi arbetar med detta, säger Jessica Borjo, som är pedagogisk teamledare inom förskoleförvaltningen, och samordnare för årets språkvecka. Vi vill också att våra barn ska synas och höras lite extra under veckan och på olika vis sätta avtryck i sin stad.

Språkveckan startade i mindre skala i Holmaområdet 2014, men har utvidgats till att bli ett arrangemang för alla kommunala förskolor i Malmö. Arrangemanget, som genomförs av förskoleförvaltningen i samarbete med kulturförvaltningen och gatukontoret, fokuserar dels på de talade språken, men också på estetiska uttryckssätt som dans, musik, drama och konst.

Under hela veckan finns olika aktiviteter planerade runt om i staden och till flera av dem åker förskolebarnen med kulturförvaltningens kulturbussar.

Media får gärna delta vid språkfestivalen i Folkets park fredagen den 25 maj. Karta med program bifogas. För mer information om aktiviteter under veckan kontakta:

Jessica Borjo, pedagogisk teamledare
E-post: jessica.borjo@malmo.se
Telefon: 0709-84 11 28

Pressmeddelande utskickat av:

Åsa Erlingson, kommunikatör
E-post: asa.erlingson@malmo.se
Telefon: 0733-05 93 10