Skip to main content

550 nya bostäder vid Brofästet

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 15:47 CET

550 nya bostäder, en förskola och närservice planeras i Bunkeflostrand. Samtidigt skyddas 7 hektar naturmark. Stadsbyggnadsnämnden antog på torsdagen en ny detaljplan för ett område strax söder om betalstationen vid Öresundsbron. Idag används delar av det som skjutbana.

Planförslaget medger cirka 550 bostäder i varierad bebyggelse, i nordväst flerbostadshus med huvudsakligen 5 våningar men med uppstickande delar på 6–7 våningar. Längst i väster planeras ett punkthus på 10 våningar. I sydost planeras för 25 enbostadshus i grupper av radhus/kedjehus som gränsar till villabebyggelsen i Bunkeflostrand. En förskola med 4–6 avdelningar planeras i anslutning till naturområdet.

Planområdet är idag i huvudsak ängsmark, men det utnyttjas inte till fullo för rekreation. Stora delar är i privat ägo och området upplevs tidvis av de kringboende som otryggt. De nya bostäderna och förskolan förmodas öka tryggheten. I den nya planen kommer drygt 7 hektar i den sydvästra delen att skyddas som naturmark. Av dessa är 5 hektar idag privat mark, men avses övergå i kommunal ägo. För att öka tillgängligheten ska bland annat gång- och cykelstråk anläggas som blir viktiga länkar till havet, naturreservatet och Lernackediket.


– Malmö behöver både fler bostäder och mer naturområden. Här förenar vi båda. Vi ska ta tillvara på den lilla natur vi har i Malmö och nu gör vi ett naturområde tillgängligt för fler, säger Karolina Skog (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– 550 nya bostäder, nära naturen i Bunkeflostrand, är ett viktigt tillskott när Malmö växer, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.


För mer information kontakta
Karolina Skog 0734-26 44 64
Sofia Hedén 0703-56 41 68
Frida Roijer, pressekreterare, 0768-70 52 57

(Ärende 18)