Skip to main content

80-årig brukare kan ha utsatts för stöld – händelsen rapporteras enligt Lex Sarah

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2014 08:00 CET

En anställd på ett vårdboende i Stadsområdesförvaltning Söder misstänks ha handlat varor för en brukares pengar. Nu rapporterar Stadsområdesnämnd Söder händelsen enligt Lex Sarah.


Inköpen upptäcktes när brukaren skulle flytta. En granskning visade att det köpts in varor för brukarens pengar och att varorna inte kunde hittas hos brukaren. En av de anställda på boendet misstänktes ligga bakom och personen är nu omplacerad under polisens utredning.


I den interna utredning som gjorts slår utredaren fast att rutinerna för användande av privata medel har följts.


Lex Sarah
Enligt Lex Sarah i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) är samtliga medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet
enligt LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden.

Kontaktperson:
Helen Hansson, avdelningschef vård och omsorg, 070-634 46 63.


Utsänt av:
Katja Ligneman, kommunikatör, 0766-23 56 44.


Bifogade filer

PDF-dokument