Skip to main content

Årlig kartläggning av hemlösa i Malmö: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), socialkommunalråd kommenterar kartläggningen av hemlösa

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 12:46 CEST

Malmö 2010 10 28

Under de senaste fyra åren har Malmös befolkning vuxit med över 20 000 invånare och för första gången sedan 2006 ökar nu också antalet hemlösa personer i Malmö. Antalet hemlösa uppgår till 900 personer, vilket är en ökning med 40 personer jämfört med 2009. Brist på bostäder och bristande förankring på bostadsmarknaden är de vanligaste anledningarna till hemlöshet. Det visar årets kartläggning.

Hemlösheten ökar mest bland personer i åldern 25-39 år, och hemlösa kvinnor är den grupp som ökat mest under året, från 86 personer år 2009 till 170 personer år 2010. Antalet hemlösa män har däremot minskat med 52 personer.

En positiv trend är att hemlösheten i Södra Innerstaden fortsätter att minska för fjärde året i rad. Antalet hemlösa i Limhamn-Bunkeflo, Hyllie och Kirseberg minskar också.

Antalet ensamstående hemlösa personer har minskat med 29 personer, medan ensamstående med barn och gifta eller sambo med barn ökar med 29 respektive 40 personer. Det medför ett ökat antal hemlösa barn, från 147 år 2009 till 196 år 2010. Barn i hemlösa hushåll finns i alla Malmös stadsdelar, flest är de i Rosengård, Fosie, Hyllie och Södra Innerstaden.

– I kartläggningen uppger många att de är hemlösa på grund av att det saknas bostäder.  Det visar att vi måste få en nationell bostadspolitik som ser till att det byggs bostäder till rimliga kostnader, som ett sätt att motverka hemlöshet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), socialkommunalråd.

– Att vi har öppnat nya boenden, bland annat för personer i underhållsbehandling och för personer med missbruk och psykisk sjukdom, i kombination med aktivt uppsökande verksamhet, är sannolikt en förklaring till att uteliggarna inte blivit flera och att de hemlösa männen blivit färre. 

– Jag ser med stor oro på att antalet hemlösa kvinnor och barn ökar. Stadsdelarna arbetar aktivt för att hitta bra boenden till barnfamiljerna och två nya boenden för kvinnor är på väg, varav det ena för kvinnor med missbruk, säger hon.

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Anna Andersson, politisk sekreterare, 040-34 11 86

Karin Andersson, utvecklingssekreterare, 040-34 40 89