Skip to main content

Äldre i Malmö ska inte överkonsumera läkemedel

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 08:28 CEST

I Malmö storsatsas det på att få ned läkemedelsanvändningen för äldre på särskilda boenden och nu även i ordinärt boende.

- Vi är snart klara med alla vårdboenden i tre stadsdelar och påbörjar nu arbetet för de sista sju, säger Eva Ingor, projektledare för "Läkemedelsgenomgångar". Vårt mål är att gå igenom alla Malmö stads särskilda boenden under detta och nästa år. Vi gör även läkemedelsgenomgångar för personer som bor hemma och arbetar på att finna bättre metoder för detta.

Alla tjänar på rätt medicinering
Arbetet pågår för fullt sedan 2007 och man gör stora ansträngningar för att öka livskvaliteten för de äldre. Beskrivningen i media, den senaste tiden, på att äldre drogas känner Eva Ingor inte helt igen. Med en bättre balanserad medicinering ökar de äldres medvetenhet och de blir kontaktbara. Det gynnar både arbetsklimatet för personalen och de äldres hälsa, till exempel så minskar risken för fallolyckor.

- Vår ambition är även att öka sjuksköterskornas kunskaper om läkemedel, fortsätter Eva Ingor, det är ofta de som ser hur många olika läkemedel som de äldre har och som kan slå larm.

Så här går en läkemedelsgenomgång till:
- patientsansvarig sjuksköterska förbereder inför läkemedelsgenomgången genom att göra en symtomskattning

- en läkare från primärvården och en apotekare, som båda är knutna till projektet, gör tillsammans med sjuksköterskan en genomgång av den äldres läkemedel samtidigt som man tittar på symtomskattningen och i journalen. Ett förslag på åtgärder lämnas till patientansvarige läkare, som tar ställning till om förändringen ska göras

- förändringen utvärderas av patientansvarig sjuksköterska efter en månad.

Kontaktperson
Eva Ingor
Projektledare: Läkemedelsgenomgångar i särskilt boende och ordinärt boende.
Centrums stadsdelsförvaltning
E-post: eva.ingor@malmo.se
Telefon: 0768-93 95 42
040-34 54 68

 

Projektet
Projektet "Läkemedelsgenomgångar i särskilt boende och ordinärt boende i Malmö stad" är ett samarbete mellan Malmö stad, Primärvården och Apoteket AB och finansieras av statliga stimulansmedel. Projektet pågår tom 2009.

Bifogade filer

PDF-dokument