Skip to main content

Äldre ska ges större möjligheter att själva bestämma över sina måltider

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:38 CEST

Malmö 2010 09 08

Nu ska äldre vårdtagare ges större möjligheter att själva bestämma över sina måltider. Kommunstyrelsen gav i dag stadskontoret i uppdrag att se över riktlinjerna gällande matservicen för äldre personer, med syftet att i större omfattning än tidigare göra hemtjänstens insatser mer individuellt anpassade. Det ger vårdtagaren större möjligheter till variation, man kan till exempel få hjälp med att tillaga enklare måltider eller beställa mat från en restaurang, istället för att tilldelas en kyld matlåda. Det kan också handla om att få hjälp med att värma mat eller att duka, allt för att i så hög utsträckning som möjligt uppfylla den äldres önskemål om hur man bäst njuter av sin måltid.

Ärendet har tagits fram efter diskussioner med bland annat vård- och omsorgschefer, pensionärsorganisationer, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och vårdtagare.

– Mat har en stor betydelse för hälsan och är en viktig del av det dagliga livet. Genom att ta bort biståndsinsatsen matdistribution och ersätta den med måltidsservice ger vi de äldre fler valmöjligheter, vilket är ett steg i rätt riktning, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), socialkommunalråd.

– En bra äldreomsorg är en viktig del av vår gemensamma välfärd. Äldreomsorgen ska erbjuda en god mat upplevelse. Jag är därför glad för att Malmö kommun nu går ett steg längre och ger större möjligheter för de äldre att få inflytande över sin mat, säger Hanna Thomé, (V), ersättare i kommunstyrelsen.

– Kommungemensamma riktlinjer för mat till äldre kan, tillsammans med en utbyggnad av fler tillagningskök och policyn hållbar utveckling av mat, ge riktigt bra mat för de äldre, säger Fredrik Fernqvist, (MP), kommunstyrelseledamot.

 

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Hanna Thomé, 0735-85 07 92

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 13)