Skip to main content

Agneta Eriksson om Malmö som bästa barnkommun i Skåne: - En hedrande utmärkelse som sporrar oss att gå vidare

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 14:57 CEST

Ingress:
- Fantastiskt roligt och mycket hedrande, möjligen också en smula överraskande med tanke på den mängd problem vi har att brottas med i Malmö, när det gäller barnens villkor.
Det säger kommunalrådet vid Barn- och ungdomsroteln i Malmö, Agneta Eriksson (s), med anledning av att Unga Örnar har utsett Malmö till
Bästa barnkommun i Skåne.

Text:
Priset delades ut på fredagen i samband med en presskonferens på Malmö Kulturkom-pani.

- Men när man ser till vårt besvärliga utgångsläge och till alla de fantastiska insatser som görs av våra många kunniga och engagerade medarbetare i kommunen, för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för barnen, så är det ändå inte så konstigt att Malmö har fått den här utmärkelsen, säger hon.
- Malmö har allt, både av problem och av goda exempel. Vi har en befol
kningssam-mansättning som ställer väldiga krav på barn- och ungdomspolitiken och som innebär en stor utmaning för alla berörda, inte minst för förskolan, skolan, för alla de före-ningar som engagerar sig i Malmös barn och ungdomar och för dem som arbetar inom stadens fritids- och kulturverksamhet.
Och vi har en professionell personal som på bästa sätt försöker hantera situationen och som visar upp många bra exempel på hur svårigheterna kan lösas.
Samtidigt betonar Agneta Eriksson att det
återstår mycket att göra innan man kan vara helt nöjd med Malmö som barnkommun.

- Vi har fortfarande en förskolekö som måste bort och vi behöver göra ännu mer för att öka kvaliteten i skolan, säger hon.
- Inom ramen för projektet Välfärd för alla satsar vi nu målmedvetet på att ytterligare förbättra verksamheten och framför allt på att utjämna de skillnader som fortfarande finns mellan barn i olika stadsdelar och mellan barn med olika social bakgrund. Vi inser att kommunen inte förmår göra
allt, därför vill vi i projektet samverka med bland andra näringslivet, högskolan, idrottsrörelsen, föreningslivet och en rad statli-ga myndigheter.
- Att vi har utsetts till Bästa barnkommun i Skåne sporrar oss naturligtvis i våra an-strängningar att gå vidare i det arbetet, avslutar Agneta Eriksson.

Kontaktpersoner
Agneta Eriksson 040 34 10 19, Daniel Persson, stabschef 040 34 10 04 eller 0709 503 764
Petra Ohlin , projektledare Unga Örnar, Skåne 0739 59 47 26

Mer information om
projektet Bästa Barnkommun finner ni på
http://www.bastabarnkommun.nu