Skip to main content

Alla barn i förskolekö får plats inom sitt garantidatum

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 11:00 CEST

Den brist på förskoleplatser som uppstod i början av året är nu avhjälpt. Det visar kvartalsrapporten som presenterats för förskolenämnden. Den visar också att tillgången på förskoleplatser är god och att risken att det ska bli platsbrist igen är liten, samtidigt kan det fortfarande vara problem med att erbjuda plats i det absoluta närområdet. 

Förutom att skapa fler förskoleplatser har man under året arbetat med att erbjuda nya förskoleplatser till de familjer som av något skäl vill byta förskola, till exempel för att man har fått en plats längre än tre kilometer från hemmet eller vill att alla syskon går på en och samma förskola. Sedan april i år har omflyttningskön minskat med närmare hälften, från 1800 till 898.

Risken att det totalt sett ska bli brist på förskoleplatser i framtiden är liten, bedömningen som görs är att alla barn som står i förskolekö i dag kommer att få en plats inom sitt garantidatum. Dock kommer det även framöver vara svårt att alltid erbjuda alla en plats i det egna närområdet.

Under september startar fem nya förskolor i Malmö, i oktober en och i november två.

– Det är oerhört skönt att se att den kraftsamling och alla de åtgärder vi vidtog i början av året faktiskt har gett resultat. Vårt fortsatta arbete kommer nu att koncentreras på att skapa ett bra utbud av förskoleplatser i alla Malmös stadsområden, säger Rose-Marie Carlsson (S), förskolenämndens ordförande.

Kontaktpersoner

Rose-Marie Carlsson, 0730-61 08 09

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 27)