Skip to main content

Artist Talk: ALYSSE STEPANIAN – Nietzsche Was A Man

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 14:58 CEST

ALYSSE STEPANIAN: Nietzsche Was A Man
Onsdag 7 maj kl. 19 

Alysse Stepanian (USA), curator och konstnär, berättar om utställningen Nietzsche Was A Man med videoverk av 19 iranska kvinnor. Nietzsche Was A Man visas i Malmö Konsthalls C-sal fram till den 15 juni och undersöker universella frågor om genus, fördomar, identitet, våld och relationen mellan människan och hennes miljö. 

Den tyske 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsches till synes kvinnoföraktande åsikter har ifrågasatts och debatterats många gånger. En senare tolkning av hans aforismer föreslår att hans uttalanden var en ironisk taktik avsedd att avslöja de hierarkiska dualismerna i det västerländska tänkandet och språket, och våra könsstereotyper.

Utställningstiteln Nietzsche Was A Man* syftar på den underliggande dualistiska patriarkala världsbild som underordnar och exploaterar naturen och det som saknar makt, som skiljer män från kvinnor och människor från djur.

Filmerna är indelade i sex teman: “Nature” (Natur), “Self” (Jaget), “Walls” (Murar), “Defiance” (Trots), “Violence” (Våld), och “Displacement” (Omflyttning). Även om verken kan tolkas på många sätt och grupperas annorlunda, har curator Alysse Stepanian och Neda Darzi (Iran) försökt att urskilja gemensamma drag och samtidigt följa konstnärernas ursprungliga avsikter.

OBS! Presentationen är på engelska.

Fri entré, men begränsat antal platser.

* I engelskan används orden ”man” och ”mankind” ofta för att syfta på människosläktet i allmänhet.

Transmediakonstnären, författaren, curatorn och djurrättsförespråkaren Alysse Stepanian föddes i Iran och bor i södra Kalifornien. Hon har en M. A. i konstvetenskap och är socialt och politiskt engagerad i sitt arbete. Hennes filmer, installationer, målningar, fotografier, webbkonstverk, performanceverk och utställningar har visats vid mer än 250 tillfällen i 45 länder.