Skip to main content

Axels Nöjesfält utsedd till arrendator för nöjesfältet i Folkets park

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 11:40 CET

Malmö stad har begärt in intresseanmälningar från dem som vill driva nöjesfältet i Folkets Park under kommande år. Efter utvärdering och förhandlingar har avtal tecknats med Axels Nöjesfält – den tidigare arrendatorn av verksamheten. Det nya avtalet gäller för 2010 och 2011 – för en del av området i parken (den södra delen) gäller avtalet fram tom 2015.

I avtalet poängteras att verksamheten skall rikta in sig på de mindre barnen och att åkattraktioner och service skall ta fasta på detta. Svenskspråkig personal skall finnas till hands och barnens säkerhet och trygghet skall garanteras på alla sätt. Några nya åkattraktioner skall erbjudas parkbesökarna inför varje säsong. Norra Europas största pariserhjul blir genom avtalet kvar i Folkets Park under de närmaste åren.

Förutom säkerhetsfrågorna är det också viktigt att verksamheten bedrivs på ett miljömässigt riktigt sätt. Det är nödvändigt att noga följa eventuella bullerstörningar från verksamheten.

Malmö Folkets Park är idag en välkänd och populär mötesplats för malmöborna och allt fler besökare utifrån. Det är av vikt att verksamheten i parken bedrivs så att varumärket Folkets Park stärks.

För avtalsperiodens två första år gäller en arrendeavgift på 705 000:-

Ytterligare information med anledning av det ingångna avtalet lämnas av: 

Stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson 0708-34 13 97.

Kontaktperson hos arrendatorn Axels Nöjesfält är Jimmy Andreasson 0702-10 20 00.

Bifogade filer

PDF-dokument