Skip to main content

Bättre belysning på gator och i parker ökar tryggheten

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 16:11 CEST

Belysningen längs gator och i parker har stor betydelse för Malmöbornas känsla av trygghet. Idag tog tekniska nämnden beslut om att ge 7,5 miljoner för att förändra belysningen i Bellevueparken, Folkets Park samt i Rosengård, Kirseberg och Segevång.

– Att öka känslan av trygghet är värt varenda krona. Genom att förändra belysningen på gator och i parker kan fler Malmöbor känna sig trygga när de rör sig ute på kvällar och nätter, säger Milan Obradovic (S) ordförande i tekniska nämnden.

– Bra belysning är viktigt för ökad jämställdhet i staden. Vi menar allvar med att sätta cyklister och fotgängare i första rummet i trafiken säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Följande platser kommer att få förbättrad belysning:

  • Bellevueparkens slinga ska belysas och övriga gångar i parken ska också ses över. (2016)
  • Området i och runt Folkets Park ska få nya armaturer för bättre färgåtergivning och ett jämnare ljus. Belysningen inne i parken ska förbättras för att öka trygghetskänslan. (2016)
  • Rosengårds belysning i gång och cykel tunnlar ska byggas om, lekplatser och hundrastplatser ska bli bättre upplysta. (2017)
  • Kirseberg och Segevångs belysning på gång och cykel banor lekplatser och hundrastplatser ska förbättras. (2018)

Kontaktuppgifter

Milan Obradovic, 0708-41 72 37
Anders Törnblad, 0709-79 77 38
Karolin Högberg, pressekreterare 0708- 13 24 54