Skip to main content

Barn- och ungdomsråd ska visa vägen till en ökad demokrati i Rosengård

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 14:24 CEST

Införande av barn- och ungdomsråd ska få barnen i Rosengård att känna tillhörighet till samhället och ges förutsättningar att utveckla en trygg och mångkulturell identitet. Att kunna påverka såväl som att bli påverkad i olika demokratiska processer är en väg att åstad komma det.

Höstterminen 2004 inrättar Rosengårds skolor ett Barn- och ungdomsråd.

Ett fungerande Barn- och ungdomsråd innebär att olika frågor kommer att belysas utifrån ett ungdomsperspektiv. Rådet kommer ha reella möjligheter till att påverka den riktiga politiska processen. Inrättandet innebär att de ungas röster på ett mer systematiskt sätt kan komma att påverka de handlingsvägar, som väljs för att skapa så goda framtidsförutsättningar som möjligt för samtliga elever och skolor i Rosengård.

Rådet kommer bygga på representativitet i skol
orna. Det vill säga att ?klassråd? eller motsvarande samlingar måste sammanträda regelbundet och de frågor som lyfts där måste också bearbetas i ett övergripande ?elevråd?.

Rådet kommer bland annat bestå av nio elever, barn- och ungdomschef och politikerrepresentant.

För ytterligare information kontakta:
Billy Nielsen 040-34 64 02, 070-6634979