Skip to main content

Barns bästa målet med ny satsning inom Fosies socialtjänst

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 08:00 CEST

Det talas ofta om barnens bästa, men vad menas egentligen med det?
Det ska två socialsekreterare på Fosies individ och familjeomsorg ta reda på. De ska under ett år undersöka behoven hos barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd.

- Vi ska kartlägga barnens behov genom att göra hembesök, säger Maida Bajrami, som tillsammans med Linda Roth, utgör det nya ”teamet” inom Fosies individ- och familjeomsorg. Vi ska samtala med både barn och föräldrar, men även med andra aktörer, till exempel skolan.
Hittills har 17 familjer visat intresse, men Maida och Linda hoppas på fler.
- Behoven ser olika ut i olika familjer men vi har hittat en gemensam sak hittills och det är fritidsaktiviteter, säger Linda. Alla barn har rätt till en meningsfull fritid.
Arbetet sker i samverkan med socialsekreterarna och Maida och Lindas arbete ska underlätta för dem att lyfta barnens behov i utredningarna som görs. Målet är att få in det här i den ordinarie verksamheten.

Kontaktpersoner:
Maida Bajrami, socialsekreterare, 0766-31 91 49, maida.bajrami@malmo.se
Linda Roth, socialsekreterare, 0766-31 91 48, linda.roth@malmo.se
Bo Sundell, sektionschef, 040-34 53 90, 0708-48 98 55, bo.sundell@malmo.se

Bifogade filer

PDF-dokument