Skip to main content

Begäran av åtgärder på fyra skolor i Rosengård

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 13:55 CET

Lärarnas Riksförbund har lämnat in en begäran med åtgärder som rör en bättre arbetsmiljö på fyra skolor i Rosengård. Barn och ungdomschefen i Rosengårds stadsdelsförvaltning Jytte Lindborg bjuder nu in förbundets huvudskyddsombud till ett första inledande möte.

Lärarnas Riksförbund begär konkreta åtgärder på fyra utav fem skolor i Rosengård; Apelgårdsskolan, Rosengårdsskolan, Värner Rydénskolan och Örtagårdsskolan.

- Vi tar det här på största allvar. På mötet med Lärarnas riksförbund vill jag ha ett samtal kring arbetsmiljön på våra skolor. Förutom deras begäran vill jag även diskutera andra åtgärder som kompetensutveckling för att stärka och stötta personalen i deras roll och uppdrag på skolan. För att få till en förändring måste vi tillsammans jobba med både kort- och långsiktiga insatser, säger Jytte Lindborg, barn och ungdomschef i Rosengård.

Totalt innehåller begäran för de fyra skolorna sju punkter plus specifika krav för respektive skola. Ett utvecklat samarbete mellan skola, polis och socialtjänst för att snabbare kunna hjälpa barn som far illa är en av frågorna.

- Lärarnas Riksförbund pekar på att vi måste utveckla samarbetet över gränser, polis, socialtjänst och skola. Jag håller med. Detta är klon i grundproblematiken, barn som inte mår bra och som vi har svårt att hjälpa trots ett stort engagemang, mycket stöd och omfattande insatser, säger Jytte Lindborg och fortsätter.

- Vi i skolan måste bli bättre på att kommunicera våra behov av samverkan och dra nytta av den enorma kunskaps- och erfarenhetsbank som finns hos andra yrkesgrupper som på olika sätt och av olika anledningar är kopplade till skolan. Redan idag finns ett samarbete mellan skola, socialtjänst och polis inom SSP men nu är det dags att ta det ett steg vidare.

Fakta

I Rosengård finns fem grundskolor Apelgårdsskolan, Rosengårdsskolan, Värner Rydénskolan, Örtagårdsskolan och Kryddgårdsskolan.

För kommentarer kontakta

Jytte Lindborg
Barn och ungdomschef
Telefon: 040-34 53 66, 0705-38 97 00
E-post: jytte.lindborg@malmo.se

För ytterligare information kontakta

Dick Fredholm
Informationschef
Telefon: 0733 504 605
Epost: dick.fredholm@malmo.se