Skip to main content

​Boost ska göra fler självförsörjande

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 13:15 CEST

Fler unga Malmöbor ska bli självförsörjande genom Boost by FC Rosengård II. På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att fortsatt stötta projektet med tre miljoner kronor.

Boost by FC Rosengård II drivs av föreningen FC Rosengård och vänder sig till unga Malmöbor som varken arbetar eller studerar. Med utgångspunkt i den enskilda individens situation, behov och förutsättningar skräddarsys ett program för att hen ska komma in på arbetsmarknaden. Det kan handla om såväl traditionella insatser som intervjuträning och aktiviteter som främjar hälsan och välbefinnandet. De arbetssökande unga Malmöborna matchas sedan mot praktikplatser och anställningar. Av de cirka 2250 personer som deltagit i projektet hittills har 54 procent gått vidare till studier eller arbete.

För Malmö stad är Boost by FC Rosengård II en viktig samarbetspartner i arbetet med att göra Malmöbor självförsörjande. Projektet kompletterar kommunens insatser och kan möta den enskilda individens behov på ett bra sätt, och genom Malmö stads fortsatta stöd kan det förlängas till och med juni nästa år.

– Vi ser en positiv trend med sjunkande arbetslöshet bland unga Malmöbor, men fler måste bli självförsörjande. Tidiga och riktade insatser kan ha stor betydelse för ungas framtid. Min uppfattning är att Boost by FC Rosengård II har varit framgångsrikt och att ett fortsatt samarbete kan bidra till att ännu fler unga kommer i arbete eller börjar studera, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Boost by FC Rosengård arbetar med individanpassad hjälp till självförsörjning för unga människor och är inte bara framgångsrika utan också ett lysande exempel på hur bra det kan bli när civilsamhället och kommunen samarbetar. På det här sättet tar vi till vara på den idéburna sektorns skaparkraft och förmåga att arbeta utanför ramarna, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


(Ärende 23)