Skip to main content

Bostadsmässa för unga kan bli verklighet

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 16:51 CET

Malmö 2011 02 02

En bostadsmässa för unga som också är ett forum för idéer och debatt, och där det goda exemplet kan visa hur nya varianter av ungdomsboende kan utformas och genomföras i verkligheten. Det kan bli en realitet sedan kommunstyrelsen i dag gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett genomförande.

Mässan föreslås få namnet UngBo 2012, och föregås av en omfattande webbaserad tävling där deltagarna ger förslag till bostäder genom ombyggnad eller komplettering av en byggnad, eller nybyggnation. Några av tävlingsförslagen är tänkta att uppföras i fullskalemodeller på mässan och i möjliga fall även som permanenta bostäder.

Mot bakgrund av bostadsfrågans betydelse önskas det ett brett samarbete med många olika intressenter och aktörer. Det föreslås därför att Unga i Fokus, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Syd, MKB, arkitektskolor, organisationen jag vill ha bostad.nu, byggföretag och fastighetsbolag blir samarbetspartners.

– Med den bostadsbrist som råder är det viktigt att testa nya grepp. Det här initiativet gör Malmö till den första staden i Sverige som anordnar en mässa som särskilt inriktar sig på att ta fram ekologiskt och ekonomiskt hållbara boenden för ungdomar, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Äntligen tar vi ytterligare ett steg framåt i satsningarna på bostäder och särskilt ungdomars boende. Vi ser fram emot att få se spännande exempel på innovativt byggande och hoppas att många olika aktörer kommer att deltaga. Vi hoppas att bomässan kan bli ett svenskt föregångsexempel och ger ungdomar riktiga möjligheter till egna bostäder, säger Fredrik Fernqvist (MP), kommunstyrelseledamot.

– Alla åtgärder för att lösa bostadsbristen är viktiga. En mässa som sätter ungas boende i centrum kan vara en möjlighet att få igång ett ökat byggande. Vi vill dessutom att unga ska få inflytande över hur bostäder byggs i framtiden, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Hanna Thomé, 040-34 10 08

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 27)