Skip to main content

Brev till regeringen om välfärden i Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 13:08 CEST

Som en första åtgärd i handlingsprogrammet ”Välfärd för alla – det dubbla åtagandet” skickar nu Malmö stad en skrivelse till regeringen.

I skrivelsen tas följande ämnen upp:

-- Förbättrad samordning mellan Malmö stad och olika statliga myndigheter
-- Ökat statligt ansvar för flyktingpolitiken
-- Placeringar av asylsökande i så kallat eget boende i Malmö
-- Rättvis
are fördelning av medlen till arbetsmarknadsåtgärder
-- Rättvisare fördelning av medlen till polisiära åtgärder

-- Nu är det viktigt att vi får möjlighet att diskutera med regeringen om hela handlingsplanen och det unika initiativ som Malmö tagit. Det är av stor betydelse att vi får gensvar på dessa viktiga frågor. Inte minst EBO (så kallat eget boende) måste upphöra eftersom vi inte klarar av att ta emot den ström av människor som kommer till Malmö, samtidigt som vi ska lösa situationen för de som redan är här. Sedan är det nödvändigt att diskutera fördelningen av både arbetsmarknadsmedel och polisresurser med tanke på de stora problem som vi har i Malmö, säger Ilmar Reepalu.

Redan nu förs diskussioner på regeringsnivå, och vi menar att det är avgörande för ”Välfärd för alla” att Malmö stad snarast får möjlighet till diskussioner med berörda regeringsföreträdare.

-- Detta har en stor betydelse för flera av de andra åtgärderna i handlingsprogrammet, konstaterar Ilmar Reepal u.

Kommunstyrelsen fattar definitivt beslut om brevens innehåll på kommunstyrelsesammanträdet den 12 maj.

Skrivelsen finns att läsa på www.malmo.se/vfa


För mer information, v.g. kontakta:

Ilmar Reepalu
040–34 10 02

Inger Nilsson, stadsdirektör
040–34 10 85

Christer Persson, utvecklingschef
040–34 10 63