Skip to main content

Bristande informationsöverföring ledde till missförhållande enligt Lex Sarah

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 09:34 CEST

Stadsområdesnämnd Söder rapporterar en händelse där en brukare bemötts felaktigt till följd av bristande kommunikation inom personalen.

Händelsen inträffade under ett hembesök i maj i år. En 55-årig man med funktionsnedsättning och synsvårigheter hade på grund av smärtor i benen svårt att duscha självständigt. Mannen fick därför duschträning under en period, med målet att så småningom själv kunna ta benen i och ur badkaret. Vid tidpunkten för händelsen var duschträningen avslutad, men brukaren var ännu inte redo att duscha själv. Denna information hade dock missats att överföras till hemtjänstpersonalen. När brukaren skulle duscha bad han hemtjänstpersonalen om hjälp med att få benen över badkarskanten. Personalen svarade då att mannen kunde klara det själv och hänvisade felaktigt till rehabiliteringspersonalen. Mannen blev arg och bråk uppstod.

En intern utredning har genomförts och händelsen bedöms ha inneburit en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah. Hemtjänsten hade vid tiden för händelsen inte någon rutin för att ta del av rehabiliteringspersonalens dokumentationer och en informationslucka har därför uppstått. Ett aktivt arbete pågår nu för att ta fram rutiner som säkerställer att alla dokument som har betydelse för att kunna hjälpa brukarna på bästa sätt, tillgodogörs av berörd personal.

Lex Sarah

Enligt Lex Sarah i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), LSS - Lagen om stöd och

service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) samt Socialstyrelsens

föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) är samtliga

medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt

LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden.

Kontaktperson:

Helen Hansson, avdelningschef vård och omsorg, 0706-34 46 63.

Utsänt av: Caroline Holgerstein, kommunikatör, 0708-82 06 32.


Bifogade filer

PDF-dokument