Skip to main content

Busskörfält på Stockholmsvägen förlängs

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 13:05 CEST

Busskörfältet på Stockholmsvägen förlängs för att bussarna från Lund snabbare ska kunna ta sig till Malmö. Det vinner både resenärerna, miljön och kollektivtrafiken på.

Varje vardag trafikerar fler än 400 bussar Stockholmsvägen på väg till och från Malmö. När trafiken är som mest intensiv kör 24 regionbussar i timmen mot Malmö, och den årliga generella trafikökningen ser inte ut att minska. För att förbättra trafiksituationen, korta restiderna, minska utsläppen och dessutom höja kollektivtrafikens attraktionskraft har tekniska nämnden fattat ett beslut om att förlänga busskörfältet på Stockholmsvägen.

Det förlängda busskörfältet får sin början direkt efter Krusevägens bro och ansluter sedan till det körfält som redan finns och som går in på Hornsgatan mot Lundavägen och till Värnhem. Under rusningstid innebär det här en restidsförkortning på fem minuter mellan Malmö och Lund.

Beslutet om ett förlängt busskörfält innebär bland annat att järnvägsbroarna över kontinentalbanan måste byggas om, men det innebär inga försämringar för biltrafiken.

Ärendet ska nu lämnas över till kommunstyrelsen för objektsgodkännande.

– Busskörfält har visat sig var en mycket kostnadseffektiv åtgärd för att stärka kollektivtrafikens attraktivitet genom att förbättra dess framkomlighet, säger Anders Rubin (S), tekniska nämndens ordförande.  

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende 19)