Skip to main content

Bygget Nya Malmö Latin försenat

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 12:00 CEST

Gymnasieskolan Nya Malmö Latin med inriktning mot musik, dans, teater och media kommer att invigas först i januari 2014. Malmö stads Stadsfastigheter, som ansvarar för bygget, uppger att om- och tillbyggnaden kommer att bli fyra månader försenad på grund av att berggrunden är osedvanligt uppsprucken och vattenförande vilket lett till extraarbete.

För att inte eleverna ska drabbas har utbildningsförvaltningen beslutat att, under höstterminen 2013, samla Nya Malmö Latins verksamhet på Heleneholms gymnasium där en majoritet av de elever som kommer att flytta till den nya skolan redan studerar. Det innebär att Mediegymnasiets elever om ett år kommer att studera en termin på Heleneholms gymnasium innan samtliga elever i januari 2014 lämnar Heleneholm och flyttar in i de nybyggda och delvis nyrenoverade lokalerna på Nya Malmö Latin. Likaså kommer de elever som antas till Nya Malmö Latin höstterminen 2013 att läsa första terminen på Heleneholms gymnasium.

Gymnasiesärskolans estetiska program som också ska flytta till Nya Malmö Latin stannar höstterminen 2013 kvar på Norra Sorgenfri gymnasium.

Den nya organisationen med lärare, skolledare och övriga medarbetare på Nya Malmö Latin kommer att vara i arbete från och med höstterminen 2013. Därför kommer rekryteringen av lärare och övrig personal att göras enligt den ursprungliga planen med början nu i höst.

För mer information om övergripande utbildningsfrågor kontakta tf utbildningsdirektör Lars Silverberg 0705-928792
För mer information om Nya Malmö Latin kontakta gymnasiechef Maria Jarlsdotter 0768-529659
För frågor som rör byggarbetet kontakta chefen för byggprojektet på Stadsfastigheter Roger Möller 0702-553358