Skip to main content

Bygglov ger över 300 nya förskoleplatser runt om i Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 13:17 CEST

Malmö 2010 10 19

Stadsbyggnadsnämnden beviljade i dag bygglov för tre nya förskolor och för uppställning av en skolpaviljong som är tänkt att fungera som en tillfällig förskola. Byggloven innebär ett tillskott på mer än 300 förskoleplatser i Malmö på olika platser i staden.

Utmed Södra Bulltoftavägen på Kirseberg, mittemot Bulltoftaskolan, byggs Bulltofta förskola med plats för 144 barn.

I hörnet Munkhättegatan-Ormvråksgatan på Söderkulla kommer det att byggas en förskola med plats för 72 barn.

I anslutning till Fregattparken i området Fullriggaren i Västra Hamnen ska det byggas en förskola med fyra avdelningar. I huset kommer det också att finnas LSS- och resursbostäder.

Den tillfälliga skolpaviljongen kommer att uppföras i anslutning till Södervärnsskolan och ge tillfällig plats åt 72 barn på fyra avdelningar.

– Det är positivt att vi nu kommer igång med att bygga de här förskolorna eftersom det finns ett stort behov av fler förskoleplatser över hela Malmö, säger Anders Rubin (S), stadsbyggnadskommunalråd.

– Planerna för Västra Hamnen, med både förskola och LSS- och resursboende i området, öppnar upp för en levande stadsmiljö med många funktioner, säger han.

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende D2, D4, D5 och D11)