Skip to main content

Centralen blir permanent verksamhet

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 08:36 CEST

Från den 1 september 2004 ryms Centralens verksamhet inom ordinarie budget. Centralen uppnår 95-procentig kundnöjdhet i brukarundersökning.

Centralen öppenvård startade 1 september 2002 och har drivits som tvåårigt projekt, som delvis finansierats av Länsstyrelsen. Tre brukarundersökningar har samstämmigt visat på ett stort behov av den tjänst, service och kvalit et som Centralen står för och således blir nu verksamheten permanent; detta framgår av den slutrapport som nyligen publicerats. ”…95 procent upplever att deras livssituation har förbättrats som ett resultat av den insats och påverkan som Centralen och dess medarbetare har gjort”, visar den tredje brukarundersökningen enligt slutrapporten.

Centralens uppgift är att erbjuda lösningsfokuserade samtal till alla medborgare i stadsdel Centrum. Besökarna registreras inte och de har möjlighet att va ra anonyma, men man tar även emot remitterade klienter från individ- och familjeomsorgen. Samtalen är kostnadsfria. Personalen på Centralen består av fyra socionomer.

Centralens huvudmål är att:
• Tillgodose stadsdelsmedborgarens behov av hjälp och stöd i besvärliga livssituationer både som tidig insats och som behandlande insats • Etablera sig i stadsdelen som ett bra alternativ för familjer, barn, unga och enskilda vuxna som lever med våld, missbruk och relationsproblem i sin vardag • Ö ka brukarinflytandet genom att ge god service utifrån brukarens egna behovsformuleringar

Centralen öppenvård sorterar organisatoriskt under Individ- och familjeomsorgsverksamheten inom stadsdelsförvaltning Centrum. Den egna lokalen finns på Norregatan 25 för att understryka skiljelinjen till socialtjänstens myndighetsutövande.

För mer information:
Enhetschef Gaby Wallström, 34 56 45, 070-340 56 56, gaby.wallstrom@malmo.se Centralen, Malena Nouicer-Cronholm, 97 72 58