Skip to main content

Chef tillsatt för nya avdelningen trygghet och säkerhet i Malmö stad

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 08:21 CEST

Per-Erik Ebbeståhl blir chef för den nybildade avdelningen för trygghet och säkerhet på stadskontoret, Malmö stad, från och med den 4 oktober. Per-Erik kommer närmast från Region Skåne där han arbetat som säkerhetsstrateg på koncernkontoret.

                      - Jag ser fram emot ett mycket stimulerande jobb och inte minst att komma tillbaka till Malmö igen!

Avdelningen för trygghet och säkerhet bildades den 1 juli 2010 med ansvar för trygghetsfrågorna i Malmö. Inom uppdragen ryms drog- brotts- och olycksförebyggande arbete, säkerhet, försäkringar, krisstöd och krisberedskap.

Per-Erik Ebbeståhl är utbildad brandingenjör och har tidigare arbetslivserfarenhet från Göteborgs stad, Räddningstjänsten Syd och Malmö stad. Under åren 2003 till 2004 var Per-Erik chef för säkerhets- och beredskapsavdelningen som då tillhörde Malmö Brandkår. Hans huvudsakliga erfarenhet ligger inom organisations- och verksamhetsutveckling, kommunal styrning och samverkan, krishantering samt skydd och säkerhet.

Trygghets- och säkerhetsuppdraget i Malmö har tydligt fokus på prevention mot olyckor, brott och droger.

                      - Att på olika sätt skapa en trygg och säker stad för dess innevånare är ett av de absolut grundläggande samhällsuppdragen, menar Per-Erik Ebbeståhl.

För mer information går det bra att kontakta

Per-Erik Ebbeståhl på +46 (0)766-48 63 95

Inger Nilsson, stadsdirektör Malmö stad +46 (0)708-15 85 49

Mer information om avdelningen för trygghet och säkerhet finns på www.malmo.se under rubriken Kris och säkerhet.

Pressinformation Anna Scholtz, stadskontoret, 0705-35 53 17