Skip to main content

Demokratisatsning ska öka valdeltagandet till EU-parlamentsvalet den 13 juni

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 13:01 CEST

Den 13 juni är det val till EU-parlamentet i Sverige. Ett val som infaller vart femte år. Regeringen startar nu en demokratisatsning för att höja valdeltagandet. Södra Innerstaden har fått uppdraget att samordna alla fyra stadsdelar som ingår i storstadsprogrammet dvs. Hyllie, Fosie, Rosengård och Södra Innerstaden. Demo kratienheten på Justitiedepartementet har fått uppdraget på nationell nivå.

Cirka 800.000 kronor kommer att användas bl.a. i form av bidrag till föreningar och intressenter som vill arbeta för att öka valdeltagandet till EU-parlamentsvalet.

- Europaparlamentet har sedan 1979 varit medborgarnas röst i EU och det är det enda området som EU:s medborgare direkt har möjlighet att påverka. Att höja både kunskapen om EU och valdeltagandet är en oerhört viktig demokratisk fråga, säger N idal Almudafar, samordnare för demokratisatsningen i Malmö.


Pengarna ska användas till en mängd olika insatser. Bland annat sker en satsning på nyckelpersoner som ska engagera andra medborgare – demokratipiloter. En grupp på 20 -25 eldsjälar och föreningsaktiva genomgår en utbildning i samarbete med ABF. Dessa personer ska sedan engagera föreningar och en bred allmänhet för att höja valdeltagandet. Dessutom kommer föreningar som vill utöva aktiviteter om EU-valet att kunna söka projektstöd.
Tv- och radiosändingar är bara några andra exempel på den breda fronten av insatser som kommer att göras.


För mer information kontakta:
Nidal Almudafar, samordnare demokratisatsningen Södra Innerstadens SDF
Tel: 040- 34 54 41, mobil: 0709 - 48 17 12