Skip to main content

Detaljplan tas fram för att göra det möjligt att bygga fler bostäder i Norra Sorgenfri

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 13:45 CET

Malmö 2010 11 11

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för kvarteret Spårvägen i Norra Sorgenfri, ett område som i dag är en plats för ett bussgarage. Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamhetslokaler, anlägga torg och grönområden i kvarteret. Uppemot 650 nya bostäder förväntas kunna byggas i området. Möjligheten att bygga förskola och skola ska också ses över.

Planerna är ett steg på vägen till att förverkliga Malmös mål om en tät innerstadsmiljö med bostäder i olika upplåtelseformer, och ett rikt och varierat stadsliv.

– Norra Sorgenfri är ett område med stor potential att bli en attraktiv del av innerstaden, och utvecklingen av kvarteret Spårvägen blir ett vägledande projekt, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

 

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

 

(Ärende C5)