Skip to main content

Eget ansvar ska motivera elever

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:16 CET

På 70-talet utvecklade han en metod som skulle revolutionera vuxnas lärande. Ian Cunningham är mannen bakom den pedagogiska modellen Självstyrt Lärande, SSL. Nu vänder han blickarna mot klassrummet. Tisdagen den 21 november besöker han Malmö för att ge tips om hur man får skoltrötta elever att ta ansvar för sina studier.

Självstyrt Lärande (Self Managed Learning) är en u
nik metod för personlig kompetensutveckling. Det handlar om att individen ansvarar för sitt eget lärande. Den lärande människan tar själv beslut kring vad, hur, när, var och varför hon lär.

Metoden har använts flitigt för att stödja vuxnas lärande, bl a på ledarskapsutbildningar. Men Ian Cunningham, PhD och ordförande för Centre for Self Managed Learning i Brighton, menar att modellen är lika användbar när det gäller barn och ungdomar.

Nästa vecka besöker han Sverige. Ian Cunningham leder
två seminarier på Lärarutbildningen vid Malmö högskola den 21 november. Han föreläser för bl a personal inom det individuella programmet på gymnasiet om hur Självstyrt Lärande kan användas för att öka elevernas studiemotivation.

Tid: Tisdagen den 21/11 kl 9.30-16.00
Plats: Sal C 127, Lärarutbildningen (Orkanen), Malmö högskola

Seminarierna arrangeras av Resurscentrum för mångfaldens skola. Mer detaljerade upplysningar finns på www.malmo.se/mangfaldiskolan

För ytterligare information kontakta:

Kerstin Larsson, chef för Resurscentrum för mångfaldens skola, 040-34 31 73, kerstin.larsson@malmo.se

Malmö den 16 november 2006

Vänligen

Pia Oredsson
Informationschef