Skip to main content

Elever får stöd av mentorer från högskolan

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:06 CEST

Gymnasieelever i Malmö får mentorer från högskolan, som stöd i arbetet med sina projektarbeten. Det är innebörden av projektet ”Högskolan nästa” på Malmö latinskola. Syftet är att stimulera eleverna att gå vidare till högre studier.

”Högskolan nästa” är ett samarbete mellan Malmö latinskola, Malmö högskola och Lunds universitet.

– Studenter och forskarstuderande från Malmö högskola och Lunds universitet kommer under ett år framöver att fungera som mentorer för tredjeårselever som gör sina projektarbeten, säger Gunilla Håkansson, projektansvarig.

Mentorsprojektet finansieras av Myndigheten för skolutveckling. Det ingår i en nationell satsning som syftar till att stimulera elever i mångfaldsområden till fortsatta studier.

Elever på Naturvetenskapligt program får mentorer från Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. De som går Samhäl lsvetenskapligt program med kulturell inriktning får mentorer från K3

– Konst, kultur och kommunikation – på Malmö högskola. Idrottsledarprogrammets elever får mentorer från enheten för idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola.

Nästa vecka träffas elever, forskarstuderande, studenter och lärare på en gemensam uppstartsdag.

Tid: Tisdagen den 4 september kl 13.30- ca 16.30
Plats: Matsal 1, Malmö latinskola, Amiralsgatan 2

Eftermiddagen startar med information till studenter (blivande mentorer).
Sedan kommer studenter och elever att träffas för första gången. En bra tid att besöka skolan för reportage är cirka kl 15.00.

För mer information kontakta:
Kurt Westlund, rektor på Malmö latinskola, 040-34 66 60, 0709-34 10 10, kurt.westlund@malmo.se

Gunilla Håkansson, lärare och projektansvarig, 040-34 32 48, gunilla.e.hakansson@pub.malmo.se

Malmö den 31 augusti 2007

Vänligen

Pia Oredsson
Informationschef