Skip to main content

Elever gav skolan högt betyg

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 11:02 CET

Elever i årskurs 5, 7 och 9 gav skolan i Malmö betyget 3,9 på en femgradig skala. De flesta trivs på sin skola och tycker att de lär sig, men studieron behöver bli bättre och det är viktigt att flickor och pojkar behandlas lika.

Under hösten 2010 genomfördes en attitydundersökning där elever födda 1995, 1997 och 1999 svarade på frågor om skolan. Elevernas bedömningar visar att skolan i Malmö i stort uppfattas positivt men samtidigt finns det elever som har en annan uppfattning om kvaliteten i skolan.

Påståendet att min skola är bra ges ett samlat medelvärde på 3,9. Inom målgruppen finns stora skillnader för detta påstående.

Det eleverna anser vara det viktigaste är att hinna med skolarbetet, att lära sig och att behandlas bra av sina skolkamrater, vilket också ges ett högt betyg. Andra delar som anses viktiga och som bedöms fungera bra är att få hjälp och att ha någon att vara med på rasterna.

I undersökningen lyfter eleverna speciellt fram två saker som de anser fungerar mindre bra men som samtidigt är viktigt. Detta handlar om ”att ha den arbetsro som behövs” och ”att pojkar och flickor behandlas lika i skolan”.

 - Det är glädjande att så många elever trivs med sin skola. Samtidigt tar vi deras åsikter om vad som fungerar mindre bra på största allvar, säger Ana-Maria Deliv, chef på stadskontoret, avdelning barn och ungdom.

Ytterligare några påståenden ligger på ett gränsvärde mot ”åtgärda genast”. Dessa är att lärare förklarar på ett bra sätt, att lära sig samarbeta i skolan, att vuxna ger stöd när någon har behandlats illa på skolan samt att bli rättvist bedömd i skolan.

Påstående som också upplevs fungera mindre bra i relation till övriga, men som eleverna upplever som mindre viktiga, handlar om miljön, maten och att vara med och bestämma vad man ska arbeta med i skolan.

 - Attitydundersökningen utgör en av flera källor som vi använder i kommunen för att analysera skolan. Den är nu nerbruten på stadsdels- och skolnivå och har skickats ut till samtliga barn och ungdomschefer för fortsatta analyser, förklarar Ana-Maria Deliv.

För ytterligare information kontakta:

Ana-Maria Deliv, chef stadskontoret, avdelning barn och ungdom

0705-554782, ana-maria.deliv@malmo.se

Lena Englund, kommunikatör stadskontoret, avdelning barn och ungdom

0702-447095, lena.englund@malmo.se

Bifogade filer

PDF-dokument