Skip to main content

En av fem malmöbor besökte Sommarscen 2010

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 08:00 CEST

Efter fem år känner mer än hälften av malmöborna till Sommarscen Malmö och en femtedel av Malmöborna besökte årets upplaga av Sommarscen. Nästan alla som känner till Sommarscen tycker att utbudet håller en hög kvalitet. Detta framgår av den publikundersökning som genomförts bland 750 malmöbor mellan 18 och 84 år.
 
Under 2010 års säsong besökte ca 103 000 malmöbor och besökare Sommarscens 193 arrangemang. För att ta reda på malmöbornas förhållande till Sommarscen låter Sommarscen varje år genomföra en publikundersökning bland malmöbor mellan 18 och 84 år. Resultatet visar att allt fler uppmärksammar och besöker Sommarscen Malmö.

Vem besöker Sommarscen?
55 % av malmöborna i åldern 18-84 år har hört talas om Sommarscen Malmö. Trenden är att fler personer för varje år uppmärksammar arrangemangen. Högst andel som har hört talas om Sommarscen finns i stadsdelarna Centrum, Västra Innerstaden, Södra Innerstaden och Limhamn-Bunkeflo.
   
Mer än en femtedel (21 %) av malmöborna mellan 18 och 84 år har besökt något av Sommarscen Malmös arrangemang 2010. Högst andel besökare kommer från stadsdelarna Västra innerstaden, Centrum, och Södra innerstaden. Människor i de stadsdelar där kännedomen är högst är även de som, i högre utsträckning, besöker Sommarscens arrangemang. 24 % av de som har besökt Sommarscen detta år är själva eller har en förälder som är född utanför Sverige. 
 
Alla älskar Sommarscen
Av dem som hört talas om Sommarscen Malmö anser 93 % att Sommarscens utbud håller en hög kvalitet. En högre andel av de som själva är, eller har en förälder som är född utomlands, anser att Sommarscens utbud håller mycket hög kvalitet.

Om undersökningen
Sommarscen har genomfört kvantitativa publikundersökningar sedan starten 2006 och från och med 2008 har dessa genomförts av SKOP. Mellan den 28 augusti och den 24 september 2010 genomfördes undersökningen som baserades på telefonintervjuer. Urvalet gjordes bland personer mellan 18-84 år och frågor ställdes till invånare i Malmö stad. Sammanlagt 17 frågor ställdes angående Sommarscen Malmö med 750 svarande.

 
För mer information kontakta
Ditte Nielsen, ansvarig producent, ditte.nielsen@malmo.se, 0708-34 53 33

För mer information om Sommarscen: www.malmo.se/sommarscen

Bifogade filer

PDF-dokument