Skip to main content

Ett år på gatorna i stan har gett resultat

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 08:49 CEST

Socialarbetare för ungdomar har nu funnits i ett år på gatorna i Malmö för att hjälpa ungdomar till rätta. Projektet som ingår i Malmö stads brottsförebyggande satsning har sammanställt en ettårsrapport.

- Vi kan konstatera att Malmös ungdomar är mycket resursstarka, öppna, kreativa, påhittiga och har idéer om hur Malmö ska bli en bra stad för alla. Samtidigt som det finns situationer då ungdomarna behöver stöd för att göra sina val och åstadkomma en förändring och där vi kan vara till hjälp. Rapporten beskriver uppsökande arbete på olika nivåer och den bredd av situationer där ungdomar efterfrågar vår hjälp eller där vi som myndighetspersoner ingriper, säger Annika Weman, projektledare för socialarbetare för ungdomar. Centrala Malmö är en mötesplats för ungdomar från alla stadsdelar vilket skapar möjlighet för en naturlig integration. Under sommarhalvåret är parkerna, stranden och city områden där ungdomarna skapar samlingsplatser. Där finns socialarbetarna för att se till att ungdomarna har det bra och för att vara till hjälp. De är tydliga representanter från socialtjänsten som arbetar både praktiskt och förebyggande med ungdomarna.

Årsrapporten går ned i detaljerna och visar på vad som är ett förebyggande arbete. Vad är det man säger till ungdomarna som skapar de reella skillnaderna?
Rapporten beskriver också ett gott samarbete med andra aktörer såsom polis och fritidsfältare.
- Utvecklingen av en arbetsmetod har skett under projektets gång och beskrivs i vår årsrapport. Vi menar att vi med framgång, som myndighetspersoner och representanter för socialtjänsten håller professionella samtal med ungdomar i deras miljö på deras villkor. Här följer ett exempel från arbetet: ”Vi såg två unga flickor stå i en gatukorsning vid Möllevångstorget. Flickorna hade druckit alkohol. Det visade sig att de inte kunde ta hand om sig själva och att de var så berusade att de mådde dåligt. Vi gick fram och pratade med flickorna. Först ville de inte ha kontakt med oss utan sprang ifrån oss gång på gång. De ville inte heller uppge sina namn eller berätta var de bodde. Efter över en timmes samtal med flickorna hade vi fortfarande inte fått reda på deras namn och med anledning av detta ringde vi till polisen.

När polisen hade kommit berättade flickorna var de bodde. Vi följde med flickorna hem tillsammans med polisen och överlämnade dem till föräldrarna. Dagen därpå ringde vi åter till föräldrarna och hade samtal med dem per telefon. Vår slutsats var att det inte fanns anledning att vara orolig för flickorna och vi gjorde inte någon anmälan till Individ- och familjeomsorgen. Vi fick god kontakt både med flickorna och med deras föräldrar och föräldrarna uttryckte tacksamhet över att det var vi och inte någon annan som hade hittat flickorna i deras tillstånd. ”

Vår utgångspunkt är Storken på Norregatan 25, telefonnummer 040-34 39 95 eller 070-600 35 36.

Kontaktperson är projektledare Annika Weman 040-34 39 95, mobil 070-324 54 01