Skip to main content

Ett steg närmare mässa i Hyllie

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 12:15 CEST

Malmö 2010 09 07 

Stadsbyggnadsnämnden har i dag antagit det förslag till detaljplan som ska göra det möjligt att uppföra en mässanläggning i Hyllie, norr om Malmö Arena. Planen möjliggör också för uppförandet av kontor, handelslokaler och byggrätter utmed Hyllie Boulevard och Hyllie Vattenparksgata.

Utöver mässor och kongresser är mässan i Hyllie också tänkt att bli en plats för konserter och idrottsevenemang.

– Det finns ett stort behov av mässanläggningar i Malmö, särskilt med tanke på att Malmömässan i Västra Hamnen nu rivs. Den nya mässan i Hyllie kommer inte bara att bli ett tillskott för stadsdelen utan för hela Malmös utveckling, säger Anders Rubin (S), stadsbyggnadskommunalråd.

Kontaktperson 

Anders Rubin, 0706-36 26 77 

(Ärende C6)