Skip to main content

Fler bostäder på Ön

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 14:35 CET

Malmö 2009 12 03

Med godkännande av Stadsbyggnadsnämnden beviljas Sundsprojekt bygglov för att uppföra 156 nya lägenheter i kvarteret Sundholmen, beläget mellan Sundholmsgatan, Kronolotsgatan, Mästerlotsgatan och Sundskajen på Ön. I bottenvåningarna på husen mot Sundskajen kommer det även att finnas bokaler och lokaler.

I en första etapp byggs 80 bostadsrätter med säljstart i september 2009.

I en andra etapp byggs 76 hyresrätter som kommer att förvaltas av MKB.

Tre olika typer av hus kommer att byggas: Kajhus, Sundshus och Gårdshus som är fem respektive fyra och två våningar höga.

 – Öns östra sida har, i skuggan av andra mer spektakulära utbyggnader i staden, under senare åt helt ändrat skepnad. Med dessa projekt fortsätter byggandet av både hyresrätter och bostadsrätter, vilket är både välbehövligt och glädjande, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande och kommunalrådet Anders Rubin (S).

Kontaktperson

Anders Rubin 0706-36 26 77

(Ärende D4 och D7)