Skip to main content

Fler elever blir behöriga för gymnasiestudier men fortsatt stora skillnader i betygsresultat mellan skolor i Malmö

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 14:27 CEST

När Malmö stads grundskolor satt betygen* för vårterminen 2013 visar resultaten på en liten förbättring vad gäller behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram. Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever ökar och passerar för första gången 200 till 202,6 poäng.

Fortsatt stora skillnader mellan skolor
Enskilda skolor sticker ut både positivt och negativt i betygsutvecklingen för årskurs 9, men generellt sett så kvarstår skillnaderna.

– Att ge elever likvärdiga förutsättningar att klara skolan oavsett föräldrars utbildningsbakgrund eller andra sociala orsaker är en av våra viktigaste utmaningar, i Malmö liksom i övriga Sverige, säger Anders Malmquist, direktör på den nya grundskoleförvaltningen som startar den 1 juli.

Den nya grundskoleorganisationen innebär en samlad styrning för alla grundskolor i Malmö stad genom en förvaltning och en nämnd istället för tio förvaltningar och tio nämnder.

– Förändringen är ett steg i rätt riktning som ger oss bättre möjligheter till likvärdighet genom att vi kan kraftsamla kring skolans utmaningar.

Pojkarna förbättrar resultaten märkbart
En annan positiv utveckling för vårterminens betyg är att pojkarna har höjt sina resultat. Det genomsnittliga meritvärdet för pojkar har i år ökat med cirka 6 poäng jämfört med de senaste fyra årens resultat.

– Det var en glad överraskning och vi kommer att undersöka närmare vad det beror på. Kanske är det ett resultat av den genussatsning som genomförs i alla våra skolor, säger Anders Malmquist.

Den pågående långsiktiga ”Skolsatsning 2012” fortsätter även under 2013 och 2014. Den innebär kompetensutveckling för lärare inom språkutvecklande ämnesundervisning, flerspråkig ämnesundervisning och löpande återkoppling mellan lärare och elev om var eleven befinner sig i förhållande till målen. Satsningen innebär också ett förstärkt arbete med uppföljning och analys av skolornas resultat och kvalitet.

*Resultatet kan komma att ändras marginellt fram till måndag den 17 juni.

För mer information:
Anders Malmquist, grundskoledirektör fr.o.m. 1 juli 2013
Tel: 070-854 02 08

Frida Leander, presskommunikatör, Stadskontoret
Tel: 0766-35 41 72