Skip to main content

Fler förskolebussar och miljövänliga bilar

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 15:15 CET

Malmö 2011 11 02

Fler miljövänliga bilar, fler förskolebussar och fler fordon till räddningstjänsten. Det är vad Vagnparken i Skåne AB, ViSAB, kommer att investera i efter att kommunstyrelsen på onsdagen beviljat utökad låneram.

ViSAB är kommunens bolag för fordonsleasing med syfte att bättre utnyttja och samordna kommunens fordonsinnehav. Det är de planerade stora investeringarna, bland annat det som nämnts ovan, som är anledningen till att man ansökt om en utökad låneram på max 200 miljoner kronor.

Ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 1 december 2011.

– Kommunen ska vara en förebild i miljöfrågor och därför är det positivt att det köps in ännu fler miljövänliga fordon, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi går från ord till handling och investerar därför i kloka lösningar som miljövänligare fordon och förskolebussar, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för konsument, stadsekologi och utveckling.

– Vi måste förnya oss och hitta grepp för framtiden. Fler förskolebussar innebär inte bara bättre och mer flexibelt nyttjande av platser utan skapar också nya möjligheter för barns lek, lärande och utveckling i miljöer i och omkring Malmö, sägerLari Pitkä-Kangas.

 

Kontaktpersoner

 

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 13)