Skip to main content

Fler ska våga vittna

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 14:45 CET

Den brottsförebyggande verksamheten Våga vittna blir en del av SSP, som är ett samarbete mellan skolan, socialtjänsten och polisen. Ansvaret tas över av Sociala resursförvaltningen och Plattform Malmö.

Våga vittna startade som ett pilotprojekt 2007 för att öka förståelsen för rättsprocessen bland ungdomar och deras föräldrar. Undersökningar visar att bristande tilltro till rättsväsendet bidrar till att få vågar eller vill anmäla brott och man vill inte heller vittna. Med de olika insatser som Våga vittna genomfört, till exempel stöd till brottsutsatta, kunskap om rättsväsendet och workshops i skolorna, har fler ställt upp och vittnat. När verksamheten blir en del av Sociala resursförvaltningens verksamhet, utvecklas den ytterligare så att fler ska våga berätta vad de sett och upplevt. Framöver ska det bland annat anordnas temadagar i Malmös skolor om hur rättsprocessen ser ut, men också hållas informationsmöte för föräldrar. 

Våga vittna är ett samarbete mellan flera myndigheter såsom Brottsoffermyndighetens vittnesstödprojekt, Åklagarmyndigheten, Tingsrätten, Polisens Ungdomssektion, Socialtjänsten och Stödcentrum.

– Att människor inte vågar vittna är ett hot mot rättssamhället och demokratin. Det är också förödande för tryggheten i staden. Arbetet vi nu drar igång i större skala, handlar både om att påverka värderingar och om att stärka unga som bevittnat våld och annan kriminalitet. Våga vittna är en viktig del av Malmö stads brottsförebyggande arbete, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, välfärd och trygghet.

– Inte sällan upplever brottsoffer sig dubbelt kränkta när de som varit med och bevittnat händelsen inte har ingripit eller vittnen av någon anledning avstår från att säga vad de har sett. Malmö stad var en av de första kommunerna i landet att dra igång ett kommunalt brottsofferstöd och vittnesstödet är en naturlig vidareutveckling i det trygghetsskapande arbetet, säger hon.

– Att människor avstår från att vittna på grund av rädsla är ett mycket allvarligt problem. Jag tror att Våga Vittna är ett litet, men viktigt, steg på vägen mot en lösning, säger Nils Karlsson (MP), gruppledare och kommunstyrelseledamot.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 11)