Skip to main content

Förbättrade villkor för skuldsatta efter kommunalt initiativ

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2018 09:55 CEST

Bild från Budget- och skuldrådgivningens film "Vem som helst kan hamna i skuld"

Ett initiativ från budget- och skuldrådgivarna i Malmö stad och deras kollegor i Lund och Halmstad har fått 25 svenska fackförbund att ta hänsyn till personer med utmätning eller skuldsanering när medlemsavgiften bestäms. Tidigare har det varit svårt att få sänkt avgift vilket gjort att en utsatt grupp ofta tvingats prioritera bort medlemskap i fackförbund.

− De fick inte någon rabatt på medlemsavgiften till fackförbunden, trots att denna grupp ofta lever på existensminimum under lång tid. Vi tog därför ett gemensamt initiativ och kontaktade fackförbunden, säger Jonas Bondesson, budget- och skuldrådgivare i Malmö stad.

Exempelvis föräldralediga, sjukskrivna eller arbetslösa personer får reducerad fackföreningsavgift, men gruppen skuldsatta har hittills inte haft samma möjlighet, trots att de ofta har lägre nettoinkomst. I maj 2017 skickade därför kommunala budget- och skuldrådgivare ut en förfrågan till alla svenska fackförbund där de uppmärksammade problematiken och efterfrågade dialog med de 50 organisationerna.

Hälften, alltså 25 fackförbund, har hörsammat utskicket och ger nu skuldsatta möjlighet till sänkt avgift, oftast efter individuell prövning. Journalistförbundet och Vision är de två förbund som sänker för alla som har utmätning eller skuldsanering. Ytterligare fem förbund ska pröva frågan på kommande kongress och nio andra uppger att de arbetar med frågan.

− Vi är nöjda med gensvaret hittills men skulle önska att fler förbund prioriterade frågan och återkopplade till oss. Månadsavgiften till fackförbund är svår att prioritera i förhållande till hyra, el och barnomsorg när man är skuldsatt, men ett medlemskap är nog så viktigt för den här utsatta gruppen, säger Jonas Bondesson, särskilt eftersom vem som helst kan hamna i skuld.

Tre fackförbund har uppgett att de inte sänker avgiften och tio har inte svarat alls.

För mer information:

Jonas Bondesson, budget- och skuldrådgivare i Malmö stad, 040-345820