Skip to main content

Företag samlas för mångfaldsfrågan

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 16:35 CEST

Förvaltning:
Rosengårds stadsdelsförvaltning

Rubrik:
Företag samlas för mångfaldsfrågan

Ingress:
-Mångfald i företaget är en allt viktigare lönsamhetsfaktor.
I initiativet “Plural – Mångfald för Affärsutveckling” samlas 15 företag för att tydliggöra den affärsmässiga nyttan av att arbeta med mångfaldsfrågor


Text:
Idag, 17 juni, hålls en workshop för Plural-företagen på temat ”Mångfald i marknadsföringen” i FöreningsSparbankens lokaler i Rosengård, Malmö.

Plural är det första samarbetet kring mångfaldsfrågor som fokuserar på affärsnyttan av mångfaldsarbete. Det handlar inte bara om synliga egenskaper som etnicitet, kön eller funktionshinder, utan även om sexuell läggning, civilstånd, religion, ålder och andra egenskaper och livsval.

Projektet bygger på en mötesserie med erfarenhetsutbyte mellan företagen och dialog med intresseorganisationer, fack och myndigheter kring mångfaldsfrågorna. Initiativet ska utmynna i samarbetsprojekt och leda till en större mångfald i företagens hela verksamhet.

Företag som deltar: FöreningsSparbanken, Volvo Personvagnar, AstraZeneca, IKEA, Amica, Apoteket, Folktandvården Sthlms Län, Rica City Hotels, Telia Sonera, Vin&Sprit, Sveriges Television.

För mer information:

Anne Örtegren, projektledare Plural, 070-638 55 66, 08-454 06 00 Kaarina Dubee, Corporate Diversity Director, Volvo Personvagnar, 031-325 72 16
Jan Calner, Integrationsansvarig, FöreningsSparbanken, 070-567 07 11 Britt-Marie Lundh, Miljö- och hållbarhetschef, FöreningsSparbanken, 070-677 68 64